Atjaunots 2021.02.16.

  • KUCĒNI

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtība

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

1.     Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana).  Mikročipēšanu veic veterinārārsts.

o    Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē) , tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumetu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.

o    Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai (skat. zemāk sadaļu Klātienē vai Elektroniski).

o    Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai vietējā pašvaldībā, saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar Datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.

2.     Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar cenrādi – vienreizēja maksa  3.50 eiro (ar 07.10.2016.) apmērā.
Maksājuma mērķis: Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numuru).
Piemērs: Mājdzīvnieka reģistrācija, mikročipa numurs: 380260070029757.

3.     Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Nosacījumi par suņiem:

1.     No 2012.gada 1.jūlija  suņiem, kuri piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas ir jābūt reģistrētiem datu bāzē.

2.     No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē (izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs)

3.     Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē 
līdz 2017. gada 1. janvārim.

4.     Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017.gada 1.janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2017.gada 1.janvārim.