2020.GADA RUDENS IZSTĀDE (CAC & KLUBA UZVARĒTĀJS)

Cienījamais kluba izstādes 2020.gadā 28. novembra dalībniek!

Latvijas valdība pasludināja Latvijā ārkārtas situāciju no 9.novembra līdz 6.decembrim un ir noteikusi aizliegumu publiskiem pasākumiem.

L.A.S.T.B.M.Š.A.K. ar lielu nožēlu ir spiests paziņot, ka kluba izstāde ir atcelta Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ.


Уважаемый участник клубной выставки 28 ноября 2020!
 
Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Латвии с 9 ноября по 6 декабря 2020 года и наложило запрет на публичные мероприятия.
 
В связи с этим и, к большому сожалению, L.A.S.T.B.M.Š.A.K.  вынужден отменить клубную выставку. 
 

Dear participant of Club Show November 28th, 2020!

 Latvian government declared the state of emergency from November 9, 2020 till December 6, 2020 and imposed the ban on public events.

L.A.S.T.B.M.Š.A.K. with the great regret informs You the Club Show is cancelled by the current situation with Covid-19 pandemia.

  
 
 
 Diana (RU) +371 29439019                            Adell (EN) +371 26302920                               Elīna (LV) +371 25950278

rigadog@inbox.lv   www.rigadog.webs.com